Skip Navigation LinksFőoldal : Hírek : 2010. : Hírek 2010. Április : Ápr.17. Diák önkéntes képzés. Királyhelmec

Diák önkéntes képzés

2010. április 17-19. Királyhelmec (Szlovákia)

A Magyar Lábtoll-labda Szövetség a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával határon átnyúló diák önkéntes képzést szervezett.

A képzés célja: határon túli és határon belüli diáksegítõk, diák önkéntesek és fiatal rendezvényszervezõk közös képzése a hajdújárási ARK Marathon Klubbal (Szerbia) és a királyhelmeci (Szlovákia) Slavoj Testnevelési Egyesülettel.

Az alap- és középfokú oktatási intézmények tanulói közül olyan fiatalok kiválasztása, és egy többfordulós képzési-oktatási folyamat után a rendezvények szervezésébe, lebonyolításába, való bekapcsolása, amellyel a lábtoll-labda sportágat segítõ és folyamatosan idõsödõ korosztály felfrissíthetõ és kiváltható lehet a jövõben. A képzésben résztvevõk három alkalommal találkoznak.

A jól sikerült márciusi királyhalmi találkozó után a második összejövetelnek április 17-tõl április 19-ig Királyhelmec adott otthont. Már április 16-án este Újszászon gyülekeztek a királyhalmi, pusztaszeri, szepetneki résztvevõk, ahol Tóth István és Tóth Istvánné finom bundás kenyérrel és forró teával várta õket. 17-én reggel a hajdújárásiak és a nagykanizsaiak is megérkeztek, valamint az újszásziak is csatlakoztak, és együtt indult a jó kedvû csapat a felvidéki Királyhelmec felé. Az elsõ megállónál a résztvevõk megrohamozták Boldogkõ várát. Felpróbálták a sisakokat, kézbe vették a nehéz kardokat, mászkáltak a várfalakon és a sziklákon. A következõ megálló a sátoraljaújhelyi Zemplén Kalandparknál volt, ahol a többség a Libegõvel, néhányan Szacskó József és Tóth Gábor vezetésével pedig gyalogosan jutottak fel a Magas-hegy 541 méteres csúcsán lévõ kilátóba. A libegõzés után bobozás következett az ország leghosszabb, 2275 méteres bobpályáján. Sokan többször is visítva, sikoltozva száguldottak le az adrenalinszintet rendesen megemelõ pályán.

A következõ megálló már Szlovákiában, Borsiban volt, ahol Kázmér István, a Rákóczi-kastély gondnoka tartott izzó magyarságtudatú történelem órát a borsi kastélyban született II. Rákóczi Ferencrõl és a kastély viharos történetérõl.

A királyhelmeci vendéglátók a kastély elõtt várták a csoportot, és vezették a Hatfa nevû szálláshelyre, a Szent Lukács erdei iskolába, ahol a vacsora után az elméleti képzés következett, amelyen Fehér János a résztvevõk aktív közremûködésével a lábtoll-labda versenyek formáiról, csoportosításukról, a különféle lebonyolítási formákról tartott elõadást. Ezután a versenykiírás készítés szabályait, a versenykiírás legfontosabb elemeit beszélték meg a jelenlévõk. Befejezésül a nevezések feldolgozásról, a sorsolások elkészítésérõl, a versenyek elõtti és közbeni önkéntesi feladatokról esett szó.

Másnap Királyhelmecen a gimnázium sportcsarnokában két verseny keretében gyakorolhatták a fiatalok az elõzõ nap megtanultakat: a sorsolás elkészítését, a verseny vezetését, a játékvezetõk irányítását, az eredmények rögzítését, és még sok egyéb versennyel kapcsolatos dolgot. Az önkéntesekbõl álló versenybíróság – elnök: Kurdi Gábor (Újszász), tagok: Visnyai Erzsébet (Királyhelmec), Kis Torma András (Királyhalom), titkár: Török Zsolt (Királyhalom) – jól vizsgázott. Ügyesen vezették a versenyt, és sok társukat bevonták a feladatok végrehajtásába. Közülük Gulyás Adrienn, Soltész Fatime, Szacskó Ágota, Tóth Virág, Tóth Roland (Újszász), Farkas Balázs, Kovács Patrick, Lukács Márton (Nagykanizsa), Brezó Roland, Tóth Krisztina (Királyhelmec) munkája emelkedett ki.

Elõször a Barátság Kupa mérkõzései zajlottak. Többségében nem változtak a Királyhalmon kisorsolt csapatok. A gyõztesek viszont igen. A fiúknál a két felnõttel megerõsített Feke Gábor (Királyhalom), Horváth Ádám (Királyhelmec), Lukács Márton (Nagykanizsa), Tóth Gábor (Újszász) összeállítású csapat nyert. A lányoknál a Galai Tamara (Királyhalom), Kaszonyi Viktória (Újszász), Szacskó Ágota (Újszász) hármas bizonyult a legjobbnak.

A nap második felében a Davis Kupa rendszerû Királyhelmec Kupa következett, amelyen megismétlõdtek a királyhalmi döntõk. A férfiaknál Harsányi Zoltán, Kurdi Gábor, Tóth Gergõ, Tóth István, Tóth Roland (Újszászi VVSE) – Farkas Balázs, Kovács Patrick, Kunics Bence, Lukács Márton (Nagykanizsa ZSE) 3-2, 2-0-s vezetés után nehezen nyertek az újszásziak. A nõknél Gulyás Adrienn, Kaszonyi Viktória, Tóth Virág, Varga Frida (Újszászi VVSE) Laskiné Spingár Éva, Matola Viktória, Morvai Noémi, Tóth Istvánné (Szepetnek SE) 3-0. Az újszásziak visszavágtak a múltkori vereségért, és most õk szerezték meg az elsõ helyet.

A nap a tábortûz melletti oklevél osztással, Tóth Gergõ gitározásával és közös énekléssel fejezõdött be.

A harmadik nap királyhelmeci séta szerepelt a programban. A város fõterén Visnyai Erzsébet önkéntes idegenvezetõként ismertette Királyhelmec történetét. Sajnos az esõ elrontotta a sétát. A fõtér királyszobrainak megtekintése után a Bodrogközi és Ung-vidéki Regionális Múzeumban folytatódott a város és környékének megismerése. Egy rövid vásárlás után eljött a búcsú pillanata. A kétszeri találkozás után jól összebarátkozott fiúk-lányok a májusi újszászi találkozás reményében búcsúztak el egymástól. A hazafelé tartó úton csak Dobák Róbert – a királyhalmi csapat vezetõje – elvesztése okozott némi izgalmat.

Indulás után

Roham Boldogkõ várán

A vár bejáratánál

A várban

Õrtorony

A várfalon

Szacskó vitéz

Harcias lányok

A Libegõn

Gyalog a csúcs felé

A kilátóban

Bobozás

Jó dolog a bobozás

Egy kis lábtoll-labdázás

A borsi Rákóczi kastélyban

Dobák Róbert és Kázmér István

Párbaj

Bábosik Ferenc

Köböl és Tóth lovag

Az emléktáblák feliratait Gulyás Adrienn olvasta fel

Tóth István és Kázmér István

Kézfogás a magyarokért

A királyhelmeci elõõrs

Történelmi környezetben egy kis tokaji

A Rákóczi szobornál

Lábtoll-labdázás a borsi vár elõtt

Vacsora Hatfán

Kezdõdhet a versenyszervezõi képzés

Feke Gábor, a királyhelmeci házigazda

Egy kis technikai probléma

Megnyitó

A versenybíróság: Kis Torma András, Visnyai Erzsébet, Kurdi Gábor és Török Zsolt

Munkában a versenybíróság

megkezdõdött a verseny

Ebéd Királyhelmecen

A bronzmérkõzés résztvevõi: Királyhalom - Újszász

A nõi döntõ résztvevõi. Szepetnek és Újszász

Pusztaszer - Szeniorok

Éjszakai sakkparti

Tábortûz

Az okleveleket a tábortûznél kapták meg a résztvevõk

Tóth Gergõ

A tûznél

Séta Királyhelmecen

Királyhelmec fõterén

A királyhelmeci múzeumban

A pincében

Búcsú

Búcsú

Viszontlátásra!

Fotó: Fehér János