Skip Navigation LinksFőoldal : Hírek : 2022. : Máj. 18. ÚVVSE küldöttgyűlés. Újszász

ÚVVSE küldöttgyûlés

2022. május 18. Újszász

Május 18-án az Aranykürt étteremben tartotta 2021. évet lezáró küldöttgyûlését az Újszászi Városi Vasutas Sportegyesület, amelyen hat szakosztály képviseletében 65 küldött vett részt.

A közgyûlés Farkas István elnöki beszámolójával kezdõdött, amelyhez a szakosztályvezetõk – Szilvási Ferenc (labdarúgás), Kovács Szilárd (asztalitenisz), Fehér János (duatlon-triatlon, lábtoll-labda, szabadidõ sport) – beszámolói kapcsolódtak. Kasza Józsefné gazdasági vezetõ az egyesület 2021. évi költségvetésének teljesítésérõl, az egyesület gazdálkodásáról tájékoztatta a küldötteket. A Számvizsgáló Bizottság jelentését és a költségvetés elfogadásáról szóló javaslatát Zsigmond Tamás, a bizottság elnöke terjesztette a küldöttgyûlés elé.

A küldöttgyûlés az elnökség beszámolóját, a 2021. évi költségvetés teljesítését, a pénzügyi beszámolót és a 2021. évi közhasznúsági jelentést egyhangúlag elfogadta.

A küldöttgyûlés az egyesületet közelgõ 100. születésnapjának méltó megünneplésére szervezõbizottságot hozott létre, amelyben egyelõre az elnökségi tagok vesznek részt. Várjuk további személyek jelentkezését, akik szívesen közremûködnének pl. A 100 éves az ÚVVSE címû könyv megírásában, egy fotókiállítás létrehozásában, vagy más, a száz évet megünneplõ esemény megrendezésében.

Jutalmazással zárult a hivatalos rész. Farkas István ÚVVSE elnök és Dobozi Róbert polgármester, ÚVVSE elnökségi tag jutalmat adott át a 2021-ben eredményes sportolók részére.

A lábtoll-labdázók közül Herczeg Gábor, Farkas Lilla, Kökény Martin, Szaszkó Dorka, Kanalas Renátó, Tóth Gábor, Pelczer-Földi Nikoletta, Diós Letícia és Rab Alexander kapott jutalmat.

Jó hangulatú, beszélgetõs vacsorával fejezõdött be a küldöttgyûlés.

A küldöttgyûlés résztvevõi

A küldöttgyûlés résztvevõi

Lábtoll-labdázók a küldöttgyûlésen

Az Újszászi VVSE vezetõi

A lábtoll-labdázók asztala

Farkas István, az ÚVVSE elnöke köszöntötte a megjelenteket

Megtelt az Aranykürt vendéglõ

Fehér János szervezési alelnök négy szakosztály eredményeit ismertette

Dobozi Róbert polgármester gratulált az eredményekhez

A küldöttek elfogadták a beszámolót

Kasza Józsefné gazdasági vezetõ a 2021. évi költségvetésrõl tájékoztatta a küldötteket

Zsigmond Tamás, az Ellenõrzõ Bizottság elnöke véleményezte a 2021. költségvetést

A küldöttek a pénzügyi beszámolót is elfogadták

Herczeg Gábor 2021 legjobb férfi lábtoll-labdázója Farkas István ÚVVSE elnök és Dobozi Róbert polgármester társaságában

Farkas Lilla 2021 legjobb nõi lábtoll-labdázójaként kapott jutalmat

Kökény Martin 2021. legjobb ifjúsági fiú versenyzõjeként kapott jutalmat

2021-ben Kanalas Renátó volt az év legjobb gyermek versenyzõje

Tóth Gábor 2021 legjobb szenior férfi versenyzõje volt

Diós Letícia Magyarország jó tanulója, jó sportolója díjas és  háromszoros ifjúsági bajnok volt 2021-ben

Fotó: Farkas István és Fehér János