Skip Navigation LinksFőoldal : Hírek : 2021. : Jún. 21. Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program a Vörösmartyban. Újszász

Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program a Vörösmartyban

2021. június 21. Újszász

Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” kiemelt projekt támogatásával az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában létrejött program célja a magyar köznevelés módszertani fejlesztése és megújítása, illetve a pedagógusok eszköztárának bõvítése volt.

A programban megvalósuló tanulási alkalmakat nem hagyományos iskolai tanórákon rendeztük meg, hanem a tanév végét követõen - 2021. június 21-tõl július 3-ig tartó idõszakban - 10 napközis és két bentlakásos táborban.

Ebben a két hétben diákjaink érdeklõdésükhöz közel álló témákkal foglalkozhattak, élményszerû közösségi alkalmakon gazdagodhatnak érdekes-értékes ismeretekkel.

Táboraink témái a következõk voltak:

Digitális világ, tudatos médiahasználat, digitális alkotás

Mûvészeti nevelés

Életvezetés, családi életre nevelés, közösségi szerepvállalás

Közlekedés, KRESZ, sport, egészségre nevelés

Nemzeti és kulturális identitás – hagyományõrzés, anyanyelvápolás

Pomázi Melinda
intézményvezetõ-helyettes

A június 21-tõl június 25-ig tartó sporttábort Tóth Gábor vezette, aki az elsõ nap délutánjára Fehér Jánost hívta meg egy lábtoll-labda történeti elõadás megtartására. A közel harminc éve a lábtoll-labdással foglalkozó elõadó elõször labdagyûjteményének értékes és különleges darabjait mutatta meg: az elsõ labdát, amely 1993 januárjában érkezett Újszászra, a zsonglõr és versenylabdákat és a rokon sportágak labdáit. A különbözõ színû, a különbözõ formájú és anyagú labdákat ki is próbálhatták az érdeklõdõk. A labdákkal való ismerkedés után rövid sportágtörténet és szabályismertetés következett. A szabályokat a hallgatóság elég jól ismerte, mert a testnevelés órákon, sportfoglalkozásokon a többség már lábtoll-labdázott.

A tábori lábtoll-labdázás az iskola legjobb lábtoll-labdázói közé tartozó Jónás Károly Krisztián és Konka Dániel bemutatójával folytatódott. Õk a különbözõ rúgások és labdaérintések bravúros bemutatásával, zsonglõrködéssel, kétlabdás játékkal, talpalásokkal és ollózásokkal káprázatták el táborozó társaikat.

A táborozóknak Tóth Gábor Farkas Lilla és Kovács Brigitta segítségével két versenyt szervezett. Az „egy életig tartó” nagy indián játékban kétszer is Konka Dániel bizonyult a legjobbnak. A sorsolásos párost – a továbbjutó párosokat minden forduló után újra sorsolták – a Jónás Károly Krisztián, Bubori Hajnalka duó nyerte. A döntõben a Fajkó Márk, Oláh Barnabás párost gyõzték le 21-12-re.

Fehér János

Fehér János és a táborozók

Tóth Gábor és Farkas Lilla

Az elsõ labdák kakastollból készültek

Labdagyûjtemény

Konka Dániel, Fehér János és Jónás Károly Krisztián

Konka Dániel és Jónás Károly Krisztián passzolgatása

Játék két labdával

Konka Dániel szervája

Szabály ismertetés

A segítõk: Farkas Lilla és Kovács Brigitta

"Indiánozók"

A másik térfél "indiánozói"

A kétszeres gyõztes Konka Dániel

Jónás Károly Krisztián

A páros sorsolása

Csobai Levente, Bubori Hajnalka - Konka Dániel, Csobai Attila

Gyõzelem!

Sorsolásos páros: 2. Oláh Barnabás, Fajkó Márk, 1. Bubori Hajnalka, Jónás Károly Krisztián

Energiapótlás

Minden oké!

Fotó: Fehér János és Kovács Brigitta