Skip Navigation LinksFőoldal : Hírek : 2010. : Hírek 2010. Szeptember : Szep.18. Nemzetközi konferencia. Újszász

Nemzetközi konferencia

2010. szeptember 18-19. Újszász

A civil szervezetek helye a helyi közösségekben

Újszász Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az „EURÓPA A POLGÁROKÉRT’ testvérvárosi programra. A pályázat feltételeinek megvalósításaként Debica (Lengyelország) és Csíkcsicsó (Erdély) testvérvárosok és a helyi szervezetek részvételével szeptember18-19-én közös rendezvényekre került sor, amelyek célja a testvérvárosok civil szervezetei közötti kapcsolatok fejlesztése és erõsítése volt.

A kétnapos program keretében az általános iskolában nemzetközi konferenciára is sor került. A konferencia résztvevõi a helyi civil szervezetek vezetõi, küldöttei, illetve a külföldi delegációk képviselõi voltak. Házigazdaként Szabó Gyõzõ igazgató töltötte be a moderátori szerepet. A téma: A civil szervezetek helye a helyi közösségekben, különös tekintettel a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, az esélyegyenlõség biztosítására. Felvezetéseként minden civil szervezet bemutatkozott. A hozzászólók elmondták, hogyan látják saját szervezetük szerepét, helyét a város életében.

A Magyar Lábtoll-labda Szövetséget Fehér János fõtitkár képviselte, aki elmondta, hogy az MLTSZ újszászi székhelyû országos hatókörû civil szervezet, amely a helyi ügyekben is aktívan részt vesz. Fõ célja a lábtoll-labdázás elterjesztése, a sport és az egészséges életmód népszerûsítése. A szövetség a romák és a hátrányos helyzetûek sportoltatásával sokat tesz a társadalmi kirekesztés ellen és az esélyegyenlõség biztosításáért. Az MLTSZ jelentõs nemzetközi tevékenységet is folytat. A lengyel testvérvárossal rendszeres és nagyon jó a kapcsolat.

A tanácskozás résztvevõi megállapodtak abban, hogy civil szervezetek alatt azokat a nem kormányzati szervezeteket értik, amelyek a hatalomtól függetlenül, magánjog alapján mûködnek, saját költségvetéssel rendelkezõ nonprofit szervezetek, amelyek rendszeresen, elõre rögzített program alapján tevékenykednek.

Krzysztof Madej, a lengyel delegáció vezetõje beszámolt arról, hogy nálunk is teljesen hasonló a helyzet a civil szervezetek számát és feladatait illetõen. Elismerõen szólt az újszászi civil életrõl, külön kiemelte a társadalmi munkában végzett tevékenységek nagyságrendjét. Összességében a résztvevõk megállapították, hogy a civil szervezetek szerepe a következõképpen foglalható össze:

>>> Közösségi élet lehetõségét biztosítják (kimozdulni otthonról, barátok között töltött idõ)

>>> Önképzésre, önmûvelésre, önfejlesztésre adnak lehetõséget (mûvészeti vagy sport csoportok, egymástól tanulás az adott témában, segítség a problémamegoldásban)

>>> Közéletiség lehetõségét biztosítják (nem lehet mindenki képviselõ, közéleti ambíciók)

>>> Az emberek véleményének eljuttatása a hatalomhoz, a képviseleti rendszer kiegészítése

A konferencia további részében a küldöttek a társadalmi kirekesztés és az esélyegyenlõség kérdéseit tekintették át. A téma mélysége és az idõkorlátok nem tették lehetõvé a felvetett kérdések megválaszolását, csak gondolatébresztõként szolgáltak, bõven adtak volna beszédtémát a délutáni órákra is. Az idõközben elkészült ebéd illata, és az aulából beszûrõdõ énekszó hatására azonban véget vetettek a komoly gondolatok további tárgyalásának. Csatlakoztak a Civil Piknik résztvevõihez, megkóstolva a finom ízeket, hallgatva a lengyel és magyar asztaltársaság vidám dalait. Az ebéden az Újszász Kupa lábtoll-labdázói is részt vettek.

Fotó: Fehér Judit